Monday, April 11, 2011

7 MACAM PAHALA DINIKMATI SELEPAS MATI

 Dari Anas r.a berkata  bahawa terdapat tujuh (7) macam pahala yang akan
 diterima oleh seseorang itu selepas mati.

Tujuh perkara tersebut ialah:-

1) Sesiapa yang mendirikan masjid,maka tetap pahalanya   selagi   masjid
    digunakan oleh orang untuk beramal ibadat didalamnya.

2) Sesiapa yang mengalirkan air sungai ke kebun-kebun, maka pahala akan
    terus-terusan sampai kepadanya selagai  ada  orang  yang menggunakan
    terusan tersebut.

3) Sesiapa yang menulis mushaf (al-quran) atau kitab, dia  akan  mendapat
    pahala selagi ada orang yang membacanya.

4) Orang yang menggali perigi, selagi mana ada orang yang menggunakannya.

5) Sesiapa yang menanam tanam-tanaman, selama mana ada yang memakannya
    baik dari manusia atau burung.

6) Mereka yang mengajarkan ilmu yang berguna, selama ia diamalkan oleh orang
    yang mempelajarinya.

7)  Orang yang meninggalkan anak yang soleh, lalu anak tersebut mendoakan kedua
     orang tuanya  dan mereka  beristighafar untuk  kedua ibubapanya itu.  Iaini  anak
     yang selalu diajari ilmu al-Quran,   maka orang yang mengajarnya akan mendapat
     pahala selagi anak itu mengamalkan   ajaran-ajarannya  tanpa  mengurangi  pahala
     guru itu sendiri.

Abu Hurairah r.a berkata Rasulullah SAW telah bersabda: " Apabila telah matinya anak
Adam itu, maka terhentilah amalannya melainkan tiga macam:
      1) Sedekah jariah.
      2) Ilmu yang berguna dan diamalkan.
      3) Anak yang soleh yang sentiasa mendoakan baginya."

No comments:

Post a Comment